Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα evaggelio

Κυριακή Ζ’ Λουκά - “Θάρσει, η πίστις σου σέσωκέ σε”

Ξύπνα απ’ την ερημιά σου!

Κυριακή Β' Λουκά: Ομιλία εις το «Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς» (Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)